foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trương Thị Hiền.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2020. Mô tả: 271Tr. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu của xã hội học. Chương 2. Sự ra đời của xã hội học và một số mô hình lý thuyết xã hội học. Chương 3. Cơ cấu xã hội. Chương 4. Hành động xã hội và tương tác xã hội. Chương 5. Cá nhân và xã hội. Chương 6. Sự điều tiết của xã hội. Chương 7. Bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Chương 8. Chuyển biến xã hội. Chương 9. Phương pháp nghiên cứu xã hội học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn