foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Hà.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm XB: 2019. Mô tả: 246Tr. Kích thước: 16 x 24cm. Số định danh: 352.3/ A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về Chính phủ mở, Chính phủ điện tử và mối quan hệ với quản trị nhà nước hiện đại, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới vào điều kiện và hoàn cảnh nước ta.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn