foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lê Thúy Hằng (chủ biên).

Nhà xuất bản: Lao động, năm: 2021. Mô tả: 196 trang, 21cm. Số định danh: 305.5520959786/ H116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1. Lý luận chung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đội ngũ trí thức ở Việt Nam. Chương 2. Thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nay - Thành tựu, hạn chế và một số vấn đề đặt ra. Chương 3. Phương hướng và giải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn