foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Kim Lai.

Nhà xuất bản: Giáo dục, năm: 2006. Mô tả: 590 trang, 24cm. Số định danh: 327.101/ H466. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Những vấn đề toàn cầu trong thời đại ngày nay là một trong những cuốn sách đầu tiên thuộc mảng sách tham khảo đặc biệt của Nhà xuất bản Giáo dục, đề cập đến hàng loạt vấn đề cấp bách, có liên quan đến sự tồn vong của toàn thể nhân loại trong thế kỷ XXI, gọi là những vấn đề toàn cầu. Từ đây, tương lai của loài người, số phận của loài người phụ thuộc vào việc giải quyết các vấn đề này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn