foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Mai Huy Bích.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm XB: 2011

Mô tả: 223Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm

Số định danh: 306.850959 B312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Định nghĩa gia đình. Chương 2. Quan điểm xã hội học về gia đình. Chương 3. Sự đa dạng của các hình thái gia đình. Chương 4. Hôn nhân và gia đình theo quan điểm giới. Chương 5. Đường đời và sự phát triển, biến đổi của gia đình theo đường đời. Chương 6. Biến đổi gia đình. Chương 7. Các cách tiếp cận lý thuyết về gia đình.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn