foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 111tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chapter 1: The petroleum industry. Chapter 2: Energy sources. Chapter 3: The (wider) organic manufacturing industry. Chapter 4: Nitrogen. Chapter 5: Sulfur.

 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017.

Mô tả: 181tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học. Chương 2: Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học. Chương 3: Cân bằng hóa học. Chương 4: Cân bàng pha. Chương 5: Động hóa học.

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hoa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 36Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Xác định một số chỉ tiêu của nước. Chương 2: Điều chế một số hợp chất vô cơ. Phụ lục 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Phụ lục 2: Chất lượng nước - Xác định tổng canxi và magiê - Phương pháp chuẩn độ EDTA.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Mai Thị Thùy Lam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 141Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1: Liên kết cộng hóa trị và hình dạng phân tử. Bài 2: Alkane và CycloAlkane. Bài 3: Đồng phân lập thể. Bài 4: Acid -base. Bài 5: Alkene. Bài 6: Alkyne. Bài 7: HaloAlkane và phản ứng Halogen hóa và phản ứng gốc tự do. Bài 8: Phản ứng thế và phản ứng khử. Bài 9: Alcohol. Bài 10: Ether, Sulfide và Epoxide. Bài 11: Hợp chất cơ kim.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 27Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Hóa học Ứng dụng.

Nội dung

Chương 1: Phương pháp phân tích thể tích. Chương 2: Phương pháp chuẩn độ điện thế. Chương 3: Phân tích trọng lượng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn