foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 29Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ Môn ƯDCDLH & VLNN

Nội dung.

BÀI 1: Sử dụng thiết bị EC60 xác định độ dẫn điện và tổng rắn hòa tan trong một số dung dịch. BÀI 2: Xác định độ dẫn điện đương lượng cực đại của chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu. BÀI 3: Phương pháp chuẩn độ pH định lượng hỗn hợp acid H2SO4 và H3PO4. BÀI 4: Xác định thê điện cực oxi hóa khử và hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp điện thế kế. BÀI 5: Xác định suất điện động và thế điện cực pin nồng độ. BÀI 6: Xác định ΔG,  ΔH,  ΔS của một phản ứng điện hóa. BÀI 7: Khảo sát một số hệ keo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn