foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 24Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ Môn ƯDCDLH & VLNN

Nội dung.

BÀI 1: Vận hành thiết bị DSC Q200. BÀI 2: Xác định nhiệt độ chuyển pha và độ tinh khiết của vật liệu. BÀI 3: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích DSC. BÀI 4: Vận hành thiết bị TGA Q500. BÀI 5: Ứng dụng TGA phân tích vật liệu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn