foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Mai Thị Thùy Lam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 100Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Hóa học Ứng dụng.

Nội dung:

Bài 1: Aldehyde và Ketone. Bài 2: Carboxylic Acid. Bài 3: Dẫn xuất của Carboxylic Acid. Bài 4: Anion Enolate và Enamine. Bài 5: Hệ liên hợp. Bài 6: Benzene và định nghĩa tính thơm. Bài 7: Phản ứng của Benzene và dẫn xuất. Bài 8: Amine.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn