foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Mai Thị Thùy Lam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 43Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Hóa học Ứng dụng.

Nội dung:

Bài 1: Phản ứng khử của Benzophenone với Sodium Borohydride. Bài 2: Phản ứng của Sulfo hóa. Bài 3: Phản ứng xà phòng hóa. Bài 4: Phản ứng Diazo hóa. Bài 5: Phản ứng ghép cặp. Bài 6: Điều chế nhựa Phenol - Formaldehyde. Bài 7: Tổng hợp Poly Vinylalcohol. Bài 8: Phản ứng Aldol hóa. Bài 9: Điều chế 4 - Bromoaniline. Bài 10: Điều chế Benzalaniline. Bài 11: Tách Lycopene và β-Carotene từ cà chua.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn