foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Mã Thái Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 78Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Hóa học Ứng dụng.

Nội dung

 Bài 1: Xác định biến thiên thế đẵng áp, enthalpy, entropy của phản ứng hòa tan borax trong nước. Bài 2: Xác định nhiệt hòa tan của chất rắn bằng nhiệt lượng kế. Bài 3: Xác định khối lượng phân tử bằng phương pháp nghiệm lạnh. Bài 4: Nghiên cứu cân bằng hóa học của phản ứng 2Fe3+ + 2I- ↔ 2Fe2+ + I2 . Bài 5: Cân bằng lỏng - lỏng. Bài 6 Cân bằng lỏng - hơi. Bài 7: Cân bằng lỏng - rắn. Bài 8: Xác định bậc phản ứng. Bài 9: Khảo sát tốc độ thủy phân ester. Bài 10: Xúc tác đồng thể - phản ứng phân hủy H2O2

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn