foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hoa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 36Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Xác định một số chỉ tiêu của nước. Chương 2: Điều chế một số hợp chất vô cơ. Phụ lục 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Phụ lục 2: Chất lượng nước - Xác định tổng canxi và magiê - Phương pháp chuẩn độ EDTA.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn