foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Ngô Thành Can, ThS. Đoàn Văn Dũng.

NXB: Tư pháp. Năm: 2016.

Mô tả: 457Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 351/ C105. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Hành chính nhà nước. Chương 2: Công vụ, công chức. Chương 3: Cải cách hành chính nhà nước. Chương 4: Thực hiện cải cách hành chính. Chương 5: Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam. Chương 6: Một số kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn