foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải.

NXB: Chính trị Quốc gia sự thật. Năm: 2016.

Mô tả: 306Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 351.597/ H103. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Quyền hành pháp và các cách tiếp cận về hành chính nhà nước. Chương 2: Các mô hình hành chính nhà nước và xu hướng cải cách hành chính trên thế giới.Chương 3: Cải cách hành chính nhà nước Việt Nam thời kỳ 1945 - 1986. Chương 4: Cải cách hành chính nhà nước Việt Nam thời kỳ 1986 - 2012. Chương 5: Cải cách hành chính nhà nước Việt Nam từ năm 2013 đến nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn