foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Đỗ Minh Cường.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2009. Mô tả: 286Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 352.23092,352.23092/ C561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Phân tích thực trạng, nguyên nhân, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ mới

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn