foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Ngô Thành Can (chủ biên)

Nhà xuất bản Tư Pháp. Năm XB: 2017. Mô tả: 362Tr. Kích thước: 20cm. Số định danh: 172.2/ C105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày nội dung về khu vực công, người làm việc trong khu vực công; một số vấn đề cơ bản về đạo đức công chức; đạo đức công chức trong thực thi công vụ; đạo đức công chức ở một số nước trên thế giới và bàn về việc xây dựng đạo đức

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn