foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nhị Lê (chủ biên)

Nhà xuất bản Lý luận Chính trị. Năm XB: 2020. Mô tả: 507Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 320.09597/ L250. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Tập hợp những nghiên cứu phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến lược quốc gia, tham chiếu hoạch định những phương diện căn bản và chủ yếu bảo đảm Việt Nam phát triển mạnh mẽ và phát triển dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn