foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Dương Xuân Ngọc, TS. Lưu Văn An.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, năm: 2008. Mô tả: 345 trang, 21cm. Số định danh: 327.10711/ Ng419. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Nội dung cuốn sách đề cập các vấn đê: Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu quan hệ chính trị quốc tế; Quốc gia - chủ thể chủ yếu của quan hệ chính trị quốc tế; Tổ chức quốc tế; Những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị quốc tế hiện nay; quan hệ chính trị quốc tế đương đại; Chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc; Cơ sở hoạch định và sự vận hành chính sách đối ngoại của nhà nước - quốc gia; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn