foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân (chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, năm: 2006. Mô tả: 243 trang, 21cm.

Nội dung:

Chương I: Xu hướng chính trị - khái niệm và phương pháp nghiên cứu. Chương II: Sự phát triển mới của thế giới và tác động của nó đối với chính trị. Chương III: Hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới hiện nay. Chương IV: Dân chủ hóa xã hội ở các nước hiện nay. Chương V: Hình thành trật tự thế giới mới hiện nay. Chương VI: Giải quyết các vấn đề dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và khủng bố hiện nay. Chương VII: Tìm kiếm, lựa chọn mô hình phát triển mới ở các nước hiện nay. Chương VIII: Cải cách, đổi mới chính trị ở các nước hiện nay. Chương IX: Một số liên hệ từ việc nghiên cứu các xu hướng chính trị trên thế giới với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn