foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 110Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái quát chung về hoạt động quản lý và tâm lý học quản lý. Chương 2: Tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và quản lý tập thể. Chương 3: Đặc điểm tâm lý người quản lý, lãnh đạo. Chương 4: Hoạt động giao tiếp trong công tác quản lý.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Thi Trần Anh Tuấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Phần cơ - nhiệt

Bài 1: vai trò của vật lý trong ngành dược. Bài 2: công cơ học và cơ năng. Bài 3: cơ học chất lưu. Bài 4: nhiệt động lực học.

Chương 2: Phần điện - quang

Bài 1: dòng điện không đổi. Bài 2: quang sóng và dụng cụ quang sóng. Bài 3: quang hạt và thuyết lượng tử.

Chương 3: Phần thực hành

Bài 1: các phép tính sai số trong thực hành. Bài 2: xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc toán học và con lắc thuận nghịch. Bài 3: đo tỉ trọng của chất lỏng. Bài 4: đo nhiệt nóng chảy của nước đá. Bài 5: đo sức căng bề mặt của chất lỏng. Bài 6: đo độ nhớt chất lỏng. Bài 7: đo điện trở bằng cầu dây. Bài 8: các định luật quang hình học.

 

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Trương Thị Ngọc Chinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 50Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 1: Sử dụng thước kẹp, panme. Bài 2: Đo sức căng mặt ngoài chất lỏng. Bài 3: Đo độ nhớt chất lỏng. Bài 4: Khảo sát hiệu ứng Doppler. Bài 5: Xác định ngưỡng nghe, ngưỡng phân biệt tần số của người. Bài 6: Đo điện thế sinh vật.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Thị Cẩm Loan.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 99Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Phần IV: Dao động và sóng

Chương 1: Dao động cơ. Chương 2: Sóng cơ và sóng âm. Chương 3: Dòng điện xoay chiều. Chương 4: Dao động và sóng điện từ. 

Phần V: Quang học

Chương 1: Khúc xạ ánh sáng. Chương 2: Mắt. Các dụng cụ quang học. Chương 3: Sóng ánh sáng. Chương 4: Lượng tử ánh sáng

Phần VI: Thực hành

Bài 1: Đo hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng. Bài 2: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Trương Thị Ngọc Chinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 159Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Cơ sinh học. Chương 2: Các nguyên lý nhiệt động và ứng dụng trong y học. Chương 3: Sóng và âm. Chương 4: Điện sinh vật. Chương 5: Quang sinh học. Chương 6: Phóng xạ sinh học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn