foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Trương Thị Ngọc Chinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 50Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 1: Sử dụng thước kẹp, panme. Bài 2: Đo sức căng mặt ngoài chất lỏng. Bài 3: Đo độ nhớt chất lỏng. Bài 4: Khảo sát hiệu ứng Doppler. Bài 5: Xác định ngưỡng nghe, ngưỡng phân biệt tần số của người. Bài 6: Đo điện thế sinh vật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn