foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 110Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái quát chung về hoạt động quản lý và tâm lý học quản lý. Chương 2: Tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và quản lý tập thể. Chương 3: Đặc điểm tâm lý người quản lý, lãnh đạo. Chương 4: Hoạt động giao tiếp trong công tác quản lý.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn