foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Huỳnh Thị Trúc Linh, Lương Hoàng Sang.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 105Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 1: Đối tượng và phương pháp  nghiên cứu của lý luận nhà nước và pháp luật. Bài 2: Khái quát chung nhà nước và pháp luật. Bài 3: Nhà nước và pháp luật chủ nô. Bài 4: Nhà nước và pháp luật phong kiến. Bài 5: Nhà nước và pháp luật tư sản. Bài 6: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa. Bài 7: Quan hệ pháp luật. Bài 8: Quy phạm pháp luật. Bài 9: Vi phạm pháp luật - Trách nhiệm pháp lý. Bài 10: Hệ thống pháp luật. Bài 11: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Bài 12: Ý thức pháp luật - Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bài 13: Điều chỉnh pháp luật - Cơ chế điều chỉnh pháp luật và hiệu quả pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn