foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư, Lương Hoàng Sang.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 50Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 1: Tổng quan về tư pháp quốc tế. Bài 2: Xung đột pháp luật. Bài 3: Áp dụng pháp luật nước ngoài. Bài 4: Xung đột thẩm quyền xét xử của tòa án.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn