foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phan Thanh Huyền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 179Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Kiểm toán tiền. Chương 2: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng. Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán. Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao. Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Chương 6: Kiểm toán thu nhập và chi phí.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn