foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Trần Thị Ngọc Hiếu, Dương Phan Thùy Dung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 57Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 1: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam. Bài 2: Nguồn của luật hình sự Việt Nam. Bài 3: Tội phạm. Bài 4: Cấu thành tội phạm. Bài 5: Khách thể của tội phạm. Bài 6: Mặt khách quan của tội phạm. Bài 7: Chủ thể của tội phạm. Bài 8: Mặt chủ quan của tội phạm. Bài 9: Các giai đoạn thực hiện tội phạm. Bài 10: Đồng phạm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn