foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Trần Thị Ngọc Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 65Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 11: Những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Bài 12: Trách nhiệm hình sự và hình phạt. Bài 13: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp. Bài 14: Quyết định hình phạt. Bài 15: Các biện pháp tha miễn trong luật hình sự. Bài 16: Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên tội phạm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn