foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phan Minh Giới.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 38Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 1: Khái quát luật thương mại Việt Nam. Bài 2: Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp tư nhân. Bài 3: Địa vị pháp lý của Công ty cổ phần. Bài 4: Địa vị pháp lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn. Bài 5: Địa vị pháp lý của Công ty hợp danh. Bài 6: Địa vị pháp lý của Hộ gia đình – Tổ hợp tác. Bài 7: Địa vị pháp lý của Hợp tác xã. Bài 8: Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp nhà nước. Bài 9: Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn