foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 53Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Bài 1: Những vấn đề chung về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bài 2: Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Bài 3: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Bài 4: Chính phủ nước CHCHCN Việt nam. Bài 5: Hội đồng nhân dân. Bài 6: Ủy ban nhân dân. Bài 7: Tòa án nhân dân. Bài 8: Viện kiểm sát nhân dân.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn