foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 43Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Bài 1: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. Bài 2: Quan hệ pháp luật Hôn nhân và Gia đình. Bài 3: Kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật. Bài 4: Quan hệ giữa vợ chồng. Bài 5: Quan hệ giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên trong gia đình. Bài 6: Nghĩa vụ cấp dưỡng. Bài 7: Chấm dứt hôn nhân.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn