foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 29Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Bài 1: Những vấn đề chung về ngành luật Hiến pháp. Bài 2: Những vấn đề lý luận về Hiến pháp. Bài 3: Lịch sử lập hiến Việt Nam. Bài 4: Chế độ chính trị của nước CHXHCN Việt Nam. Bài 5: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Bài 6: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn