foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan, Hồ Mỹ Dung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 248Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh doanh.

Nội dung:

Chương 1: Cách thức thành lập tổ chức một doanh nghiệp và một số khái quát chung về quản trị doanh nghiệp. Chương 2: Quản trị nguồn lực trong doanh nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn