foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Thạch Ngọc Châu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 126Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Lời tựa. Bài 2. Mẫu tự. Bài 3. Danh tự loại. Bài 4. Giới từ. Bài 5. Phép biến cách vĩ ngữ danh từ. Bài 6. Tính từ. Bài 7. Đại từ. Bài 8. Bất biến từ. Bài 9 . Động từ. Bài 10. Sơ chuyển hóa ngữ. Bài 11. Tiếp hợp âm. Bài 12. Phúc hợp ngữ (danh từ ghép). Bài 13. Thứ chuyển hóa ngữ.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Bùi Thị Luyến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 168Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Phần 1: Khái quát về phương pháp dạy học và phương pháp dạy học tích cực hoá người học. Phần 2: Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy học ngữ văn.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thúy (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát chung về giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ em. Chương 2. Quá trình giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Chương 3. Nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Chương 4. Phương pháp giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Chương 5. Hình thức giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Chương 6. Thực hành giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Thạch Vi Rắ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 40Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề chung. Chương 2. Dàn nhạc ngũ âm. Chương 3. Nhạc lý cơ bản trong sử dụng nhạc khí. Chương 4. Ứng dụng thực hành trên một số tác phẩm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn