foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Phan Thị Nở (Chủ biên), ThS. Huỳnh Thị Ngọc Lan, ThS. Trần Văn Tuân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề chung về phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học. Chương 2. Môn học tiếng Việt ở trường tiểu học. Chương 3. Môn tiếng việt ở tiểu học.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Bùi Thị Luyến, ThS. Phan Thị Mỹ Ly.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 128Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát văn học dân gian Việt Nam. Chương 2. Thể loại tự sự dân gian. Chương 3. Thể loại thơ ca trữ tình, câu nói vần vè dân gian. Chương 4. Sân khấu dân gian. Chương 5. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Mai Như Ái.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 34Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Âm nhạc thời kỳ Cổ đại. Bài 2. Âm nhạc thời kỳ Trung cổ. Bài 3. Âm nhạc thời kỳ Phục hưng. Bài 4. Âm nhạc thế giới thời kỳ Baroque (tiền Cổ điển). Bài 5. Âm nhạc thời kỳ Cổ điển.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Thạch Hoài Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 27Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu sơ lược về nhạc cụ Trô U. Chương 2. Một số kỹ thuật của Trô U. Chương 3. Thực hành biểu diễn bài bản. Phụ lục hình ảnh.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Phạm Thị Mỹ Duyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 148Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề chung về môi trường và bảo vệ môi trường. Chương 2. Giáo dục bảo vệ môi trường.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn