foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Sơn Kim Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Sơ lược về Nhạc khí truyền thống dân tộc Khmer Nam Bộ. Chương 2: Các tổ chức biên chế dàn nhạc của người Khmer Nam Bộ. Chương 3: Các thành tố cấu tạo của nhạc cụ truyền thống
Khmer Nam Bộ.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn