foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 110Tr. Tài liệu giảng dạy.

Nội dung:

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về lý luận dạy học. Bài 2: Quá trình dạy học. Bài 3: Mục tiêu và nội dung dạy học. Bài 4: Các hình thức tổ chức dạy học. Bài 5: Phương pháp dạy học. Bài 6: Phương tiện dạy học. Bài 7: Kiểm tra và đánh giá.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn