foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Bùi Thị Luyến, Phan Thị Mỹ Ly.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 140Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Một số thể loại văn xuôi tự sự. Chương 2: Một số thể loại văn xuôi dân gian. Chương 3: Sân khấu dân gian. Chương 4. Khái quát về văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn