foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Ths. Lâm Quang Vinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 168Tr, kích thước: 30cm. Tài liệu giảng dạy - BM Văn hóa học và Xã hội học.

Nội dung:

Bài 1: Tổng quan về Việt Nam. Bài 2: Văn hóa và các khái niệm liên quan. Bài 3: Diễn trình lịch sử - Văn hóa Việt Nam. Bài 4. Các vùng văn hóa Việt Nam. Bài 5: Triết lý âm dương trong văn hóa Việt Nam. Bài 6: Hằng số của văn hóa Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn