foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Ths. Lê Thúy An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 32Tr, kích thước: 30cm. Tài liệu giảng dạy - BM Văn hóa học và Xã hội học.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề lý luận. Chương 2: Khái quát quá trình giao lưu và tiếp biến trong văn hóa Việt Nam. Chương 3: Giao lưu và tiếp biến văn hóa các dân tộc ở Tây Nam Bộ - Lịch sử và hiện tại.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn