foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lê Văn Sao.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Tài liệu giảng dạy - BM Văn hóa học và Xã hội học.

Nội dung:

Chương 1: Khu vực văn hóa Đông Nam Á. Chương 2: Tiến trình lịch sử văn hóa Đông Nam Á. Chương 3: Văn hóa bản địa khu vực Đông Nam Á.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn