foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Ths. Kiều Văn Đạt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Tài liệu giảng dạy - BM Văn hóa học và Xã hội học.

Nội dung:

Chương 1: Sự hình thành và phát triển của Xã hội học. Chương 2: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa Xã hội học với các khoa học khác. Chương 3: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Xã hội học. Chương 4: Các phạm trù và khái niệm của Xã hội học. Chương 5: Một số chuyên ngành của của xã hội học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn