foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Đăng Hai.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 121Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Nghệ thuật.

Nội dung

Chương 1: Lược sử mĩ học. Chương 2: Đối tượng và nội dung của mĩ học. Chương 3: Khái quát về mối quan hệ thẩm mĩ. Chương 4: Ý thức thẩm mĩ. Chương 5: Các phạm trù cơ bản của mĩ học. Chương 6: Nghệ thuật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn