foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Thị Tố Thy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 53Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Đại cương nghiên cứu khoa học. Chương 2: Đề tài khoa học. Chương 3: Đề cương nghiên cứu khoa học. Chương 4: Phương pháp thu nhập và xử lý thông tin. Chương 5: Công trình nghiên cứu khoa học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn