foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Thạch Ngọc Châu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 126Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Lời tựa. Bài 2. Mẫu tự. Bài 3. Danh tự loại. Bài 4. Giới từ. Bài 5. Phép biến cách vĩ ngữ danh từ. Bài 6. Tính từ. Bài 7. Đại từ. Bài 8. Bất biến từ. Bài 9 . Động từ. Bài 10. Sơ chuyển hóa ngữ. Bài 11. Tiếp hợp âm. Bài 12. Phúc hợp ngữ (danh từ ghép). Bài 13. Thứ chuyển hóa ngữ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn