foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Thanh Bình (chủ biên), ThS. Thạch Thị Thanh Loan, CN. Thạch Thị Sa Phia.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 157Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Mở đầu. Khái quát về tiếng Khmer và dạy học tiếng Khmer. Chương 1. Hoạt động giao tiếp và văn bản. Chương 2. Phát triển năng lực trong dạy học tiếng Khmer. Chương 3. Tiếp nhận văn học và dạy học phát triển năng lực tiếp nhận văn bản văn học. Chương 4. Tạo lập văn bản và dạy học phát triển năng lực tạo lập văn bản.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn