foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Bùi Thị Luyến, ThS. Phan Thị Mỹ Ly.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 128Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát văn học dân gian Việt Nam. Chương 2. Thể loại tự sự dân gian. Chương 3. Thể loại thơ ca trữ tình, câu nói vần vè dân gian. Chương 4. Sân khấu dân gian. Chương 5. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn