foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trương Văn Hiểu (chủ biên), ThS. Danh Út, ThS. Nguyễn Thị Kim Quyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Đặc điểm sinh học của bò. Chương 2: Giống và công tác giống của trâu bò. Chương 3: Kỹ thuật xây dựng chuồng trại nuôi bò. Chương 4: Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn. Chương 5: Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng trâu bò. Chương 6: Kỹ thuật chăn nuôi dê. Chương 7: Một bệnh thường gặp trên bò, dê.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Lê Trúc Linh, ThS. Phan Chí Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu về chuỗi giá trị. Chương 2: Phương pháp và công cụ phân tích chuỗi giá trị. Chương 3: Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Kim Phụng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Mô tả các đặc điểm cấu tạo, tính chất của hệ keo. Chương 2. Xác định đặc điểm, tính chất của một số chất tạo nhũ tương. Chương 3. Xác định cơ chế tạo hệ keo (gel) trong các sản phẩm từ thịt, cá. Chương 4. Xác định đặc điểm, tính chất của dung dịch keo. Chương 5. Xác định tính chất của keo khí.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Phạm Bảo Nguyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 232Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về phụ gia thực phẩm. Chương 2. Phụ gia bảo quản thực phẩm. Chương 3. Phụ gia làm tăng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Chương 4. Phụ gia cải thiện tính chất cảm quan của thực phẩm.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 110Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của thủy sản sau thu hoạch và cách hạn chế. Chương 2. Bảo quản thủy sản sau thu hoạch. Chương 3. Chế biến thủy sản đông lạnh. Chương 4. Sản xuất sản phẩm thuỷ sản truyền thống. Chương 5. Sản xuất sản phẩm thủy sản công nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn