foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Quyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Xác định tình hình chăn nuôi gia cầm. Chương 2: Khảo sát đặc tính sinh học của gia cầm. Chương 3: Vệ sinh chuồng trại và môi trường chăn nuôi gia cầm. Chương 4: Xác định dinh dưỡng thức ăn. Chương 5: Chăm sóc, nuôi dưỡng. Chương 6: Ấp trứng. Chương 7: Quản lý sản xuất trại chăn nuôi.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn