foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Công Văn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 219Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Mô Tả Bệnh Học Đại Cương. Chương 2: Xác Định Những Xáo Trộn Trong Sự Tuần Hoàn. Chương 3: Xác Định Những Rối Loạn Trong Dinh Dưỡng và Tăng Trưởng Tế Bào. Chương 4: Xác Định Những Xáo Trộn Trong Biến Dưỡng tế Bào. Chương 5: Nhận Biết Viêm – Sốt – Sự Chết. Chương 6: Nhận Biết Tân Bào (Bướu) – Kết Thạch. Chương 7: Mô Tả Bệnh Học Chuyên Khoa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn