foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Văn Vui - Bộ Môn Chăn nuôi Thú y.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 58Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Chăn nuôi thú y.


Nội dung:

Chương 1: X quang. Bài 1: Đại cương về X quang. Bài 2: X quang vùng đầu và cổ. Bài 3: X quang ngực. Bài 4: X quang xoang bụng. Chương 2: Siêu âm. Bài 1: Đại cương về siêu âm. Bài 2: Siêu âm vùng bụng. Thực hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn