foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Diệp Thành Toàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 91Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Thủy sản.

Nội dung:

Chương 1: Chế độ chính sách, luật pháp bảo hộ lao động. Chương 2: Các phương pháp an toàn trong lao động. Chương 3: Phòng ngừa các yếu tố gây nguy hiểm đến môi trường. Chương 4: Các phương pháp sơ cấp cứu trong tai nạn lao động.

Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn